IKJ ry – Svenska

Vem är vi?

Föreningen Ingenjörsutbildningens Ledare r.f. fungerar som kontaktforum för de ansvariga personerna inom yrkeshögskolornas tekniska utbildningar. Målsättningen för verksamheten är att stöda den nationella utvecklingen samt att främja internationaliseringen av ingenjörsutbildningen i Finland.

Föreningen ordnar regelbundet olika evenemang för att möjliggöra medlemmarnas nätverksbildning och för att väcka diskussion om aktuella ärenden. Möten ordnas ofta i samband med andra evenemang som har ett nära samband med den högre utbildningen I Finland. Typiskt innehåller programmet besök i olika yrkeshögskolors utrymmen samt i lokala teknikintensiva företag.

Alla personer ansvariga för ledning och utveckling av yrkeshögskolornas ingenjörsutbildningar är välkomna att ansöka om medlemskap i föreningen. Ingenjörsutbildningens Ledare r.f. har medlemmar i nästan alla yrkeshögskolor i Finland.

Kom med och sätt riktlinjer för den framtida ingenjörskunskapen och -utbildningen!

AKTUELLT

KOMMANDE EVENEMANG:

Årsmöte, 24.8.2021, på Teams
Föreningens höstdagar, 10. – 11.11.2021, Åbo (Turun AMK)
Ingenjörsutbildningens Forum, 22. – 23.3.2022, Rovaniemi (Lapin AMK)

TIDIGARE EVENEMANG:

Föreningens sommarträff och årsmöte, 18.8.2020 (online)
Föreningens vinterdagar, 25.3.2020 (online-möte pga. covid-19)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 13.-14.8.2019, Lahtis (LAMK)
Föreningens vinterdagar och Ingenjörsutbildningens Forum, 26.-28.3.2019, Vasa (VAMK)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 15.-16.8.2018, Tammerfors (TAMK)
Föreningens vinterdagar, 17.-19.4.2018, Kittilä, Wellevi (Lapin AMK)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 16.-17.8.2017, Raseborg (YH Novia)
Föreningens vinterdagar och Ingenjörsutbildningens Forum, 21.-23.3.2017, Lahtis (LAMK)

LÄNKAR:

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf
CDIO Initiative
Finlands näringsliv EK
FEANI – European Federation of National Engineering Associations
Insinööriliitto rf
OECD Education
Undervisnings- och kulturministeriet
SEFI – European Society for Engineering Education
Teknologiateollisuus rf
TOOL rf

STYRELSEN 2020-2021

Hannu Kivilinna Hannu Kivilinna
Ordförande
Tampereen AMK
hannu.kivilinna@tuni.fi
(1. året)
Heikki Rasku Heikki Rasku
Seinäjoen AMK
Suppleant: Jari-Pekka Rontu, Oulun AMK
heikki.rasku@seamk.fi
(2. året)
Hannu Kähkölä
Lapin AMK
Suppleant: Anne Norström, Turun AMK
hannu.kahkola@lapinamk.fi
(1. året)
Mats Lindholm Mats Lindholm
YH Novia
Suppleant: Kim Blomqvist, YH Novia
mats.lindholm@novia.fi
(1. året)
Antti Piironen
Metropolia AMK
Suppleant: Juha Nieminen, Vaasan AMK
antti.piironen@metropolia.fi
(2. året)

Ta kontakt

Ordförande

Hannu Kivilinna

Tampereen AMK

hannu.kivilinna(at)tuni.fi

Bli medlem!