IKJ ry – Svenska

Vem är vi?

Föreningen Ingenjörsutbildningens Ledare r.f. fungerar som kontaktforum för de ansvariga personerna inom yrkeshögskolornas tekniska utbildningar. Målsättningen för verksamheten är att stöda den nationella utvecklingen samt att främja internationaliseringen av ingenjörsutbildningen i Finland.

Föreningen ordnar regelbundet olika evenemang för att möjliggöra medlemmarnas nätverksbildning och för att väcka diskussion om aktuella ärenden. Möten ordnas ofta i samband med andra evenemang som har ett nära samband med den högre utbildningen I Finland. Typiskt innehåller programmet besök i olika yrkeshögskolors utrymmen samt i lokala teknikintensiva företag.

Alla personer ansvariga för ledning och utveckling av yrkeshögskolornas ingenjörsutbildningar är välkomna att ansöka om medlemskap i föreningen. Ingenjörsutbildningens Ledare r.f. har medlemmar i nästan alla yrkeshögskolor i Finland.

Kom med och sätt riktlinjer för den framtida ingenjörskunskapen och -utbildningen!

KOMMANDE EVENEMANG

IKJ sommarträff i Tavastehus, 21.-22.2023

Årsmöte i Seinäjoki, datumet kommer att anges senare

TIDIGARE EVENEMANG

Ingenjörsutbildningens Forum, 27. – 29.9.2022, Rovaniemi (Lapin AMK)
Föreningens sommarträff och årsmöte, Kajana
Föreningens höstdagar, 10. – 11.11.2021, Åbo (Turun AMK)
Årsmöte, 24.8.2021, på Teams
Föreningens sommarträff och årsmöte, 18.8.2020 (online)
Föreningens vinterdagar, 25.3.2020 (online-möte pga. covid-19)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 13.-14.8.2019, Lahtis (LAMK)
Föreningens vinterdagar och Ingenjörsutbildningens Forum, 26.-28.3.2019, Vasa (VAMK)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 15.-16.8.2018, Tammerfors (TAMK)
Föreningens vinterdagar, 17.-19.4.2018, Kittilä, Wellevi (Lapin AMK)
Föreningens sommardagar och årsmöte, 16.-17.8.2017, Raseborg (YH Novia)
Föreningens vinterdagar och Ingenjörsutbildningens Forum, 21.-23.3.2017, Lahtis (LAMK)

STYRELSEN 2022-2023

Ordförande

Hannu Kähkölä
Lapin AMK
hannu.kahkola@lapinamk.fi

Heikki Rasku Heikki Rasku
Seinäjoen AMK
Suppleant: Mika Ruponen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
heikki.rasku@seamk.fi
Kristian Blomqvist
YH Novia
Suppleant: Mervi Heiskanen, Savonia
kristian.blomqvist@novia.fi
Juha Kontio
Turun AMK
Suppleant: Mira Grönvall, Tampereen AMK
juha.kontio@turkuamk.fi
Antti Piironen
Metropolia AMK
Suppleant: Jari Kähkönen, Kajaanin AMK
antti.piironen@metropolia.fi

Ta kontakt

 
Ordförande

Hannu Kähkölä

Lapin AMK
hannu.kahkola(at)lapinamk.fi

Bli medlem!